Tiestön korjausvelkaa pitää vähentää johdonmukaisesti - liikenneturvallisuus ja talouden elvytys kulkevat käsi kädessä

04.05.2020

Hallitusohjelmassa on sovittu perusväylänpidon rahoitustason pysyvästä 300 miljoonan euron tasokorotuksesta. Sitä tarvitaan tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpitoon tulee 362 miljoonan euron lisärahoitus vuonna 2020.

Lisärahoitus on väyläverkolle todella tärkeä. Sillä vähennetään liikenteen pullonkauloja sekä toteutetaan päästöjä vähentäviä ja liikenneturvallisuutta parantavia investointeja. Rahoituksen kohdentaminen parantamishankkeisiin johtaa kuitenkin siihen, että korjausvelkaa pystytään vähentämään melko hitaasti.

Tämä ei näin ollen riitä nykytilanteessa, kun tiestö on ”heikon” talven ja runsaiden sateiden johdosta rapautunut entisestään. Tiestön surkea kunto heikentää liikenneturvallisuutta sekä ajoneuvojen ja myös esimerkiksi renkaiden kuntoa. 

Nykyisen kriisitilanteen johdosta valtiovalta harkitsee keinoja mahdollistaakseen talouden elpymisen akuutin kriisin jälkeen. Teknisen Kaupan Liiton rengasvalmistajien jaosto pitää erittäin tärkeänä ja liikenneturvallisuutta edistävänä keinona, että hallitus 3. lisäbudjetissaan kasvattaa merkittävästi jo tänä vuonna tieverkon kunnostukseen varattuja määrärahoja. Korjausvelan johdonmukainen vähentäminen tukee talouden elpymistä ja palvelee niin raskasta ammattiliikennettä kuin yksityisiä tienkäyttäjiäkin parantuneina ja turvallisempina liikenneolosuhteina.

Rengasvalmistajien jaoston jäseniä ovat tunnetut kansainväliset rengasvalmistajat (Bridgestone, Continental, Goodyear ja Michelin). Jaoston tavoite on vaikuttaa liikenneturvallisuuden ja ympäristöasioiden kehittämiseen alan muiden järjestöjen, viranomaisten ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

 

Hannu Kyyhkynen

Johtava asiantuntija, Osaamisen kehittäminen

Teknisen Kaupan Liitto ry

Eteläranta 10

00130 Helsinki, Finland

Gsm +358 (0)50 599 4942

hannu.kyyhkynen@tekninen.fi

 

06.05.2020Renkaiden ympäristövaikutukset vähenevät merkittävästi
06.05.2020Kestävä kehitys on tärkeä teema myös rengasteollisuudessa
04.05.2020Tiestön korjausvelkaa pitää vähentää johdonmukaisesti - liikenneturvallisuus ja talouden elvytys kulkevat käsi kädessä
23.03.2020Nyt on aika vaihtaa kesärenkaat - kesäkuussa rengaslaki muuttuu
10.02.2020Hiihtolomareissun tarkistuslista
04.10.2019Rengaslaki muuttuu ensi vuonna
09.09.2019Renkaat kuntoon syysteille
13.06.2019Kuntotarkasta auto ennen kesälomareissua
27.05.2019Minkä ikäinen rengas on liian vanha?
03.04.2019Miten uusia autonrenkaita kehitetään?

Siirry arkistoon »