Mitä tieliikennelain uudistus tarkoittaisi käytännössä talvirenkaiden osalta?

18.04.2018

Tieliikennelakiin suunniteltu uudistus muuttaisi myös talvirengasmääräyksiä. Hallitus antoi marraskuussa 2017 eduskunnalle esityksen, joka poikkeaa nykylainsäädännöstä melko paljon. Esittelemme rengasmääräyksiin kolme vaihtoehtoa: nykyisen tilanteen, hallituksen esityksen sekä rengasalan ehdotuksen.

Nykytilanne: henkilö- ja pakettiautojen talvirengasmääräykset

Nykyisten määräysten mukaan talvirenkaita on käytettävä henkilö- ja pakettiautoissa. Tämä koskee myös ulkomailla rekisteröityjä autoja silloin, kun niillä ajetaan Suomessa.

Talvirengaspakko alkaa 1.12. ja päättyy helmikuun viimeisenä päivänä. Nastarenkaiden käyttö on sallittua myös tämän ajan ulkopuolella: ne saa vaihtaa alle 1.11. ja niitä saa käyttää pääsiäismaanantaita seuraavaan maanantaihin asti. Pääsiäisen perusteella määritelty vaihtopäivä siis vaihtelee vuosittain.

Laki ei kuitenkaan noudata pelkästään kalenteria, vaan nastarenkaita saa käyttää aina sään ja kelin niin vaatiessa.

Talvirenkaat voivat olla nastarenkaat tai nastattomat kitkarenkaat. Kitkarenkaiden pito-ominaisuudet ovat parhaimmillaan lumisella tiellä. Jäisellä tiellä puolestaan nastarenkaiden pitävyys on parempi, mutta ne kuluttavat tietä enemmän kuin kitkarenkaat.

Talvirenkaiden rengaskuvion pääurien syvyyden on oltava vähintään 3,0 millimetriä. Loskaisella tai lumisella kelillä tai muuten vaikeissa olosuhteissa talvirenkaiden kulutuspinnan syvyyden olisi hyvä olla vähintään 5–6 milliä.

Hallituksen esitys uuden tieliikennelain talvirengasvaatimuksista

Hallitus antoi marraskuussa 2017 eduskunnalle esityksen uuden tieliikennelain talvirengasvaatimuksista. Hallitus esittää, että talvirenkaiden käyttövelvoite laajennettaisiin koko Suomessa marraskuuhun ja maaliskuuhun. Velvoite laajenisi marraskuulle ja maaliskuulle kuitenkin niin, että käyttövelvoite koskisi talvikeliä.

Sääntelymalli sopisi hallituksen näkemyksen mukaan paremmin Suomen vaihteleviin sääoloihin ja toteuttaisi esityksen tavoitetta tienkäyttäjien omasta vastuullisuudesta liikenneturvallisuudesta.

Muutos tiukentaisi talvirengasvaatimuksia marras- ja maaliskuun välisenä aikana. Myös marraskuussa ja maaliskuussa olisi käytettävä talvirenkaita, jos sää tai keli sitä edellyttäisi. Talvirenkaiden käyttöä edellyttävällä säällä tai kelillä tarkoitetaan tieolosuhteita, joissa alueen tieverkolla - myös pienemmillä teillä - olisi tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi. Liikenteenvalvoja määrittelisi yksittäistapauksessa, ovatko olosuhteet sellaiset, että talvirengasta olisi käytettävä. 

Uuden sääntelyn tarkoituksena olisi kohdentaa talvirengasvaatimus olosuhteisiin, joissa talvirenkaiden käytöstä on hyötyä. Uudella sääntelymallilla vältettäisiin tilanteet, joissa esimerkiksi Etelä-Suomessa joulukuussa voisi olosuhteiden perusteella käyttää kesärenkaita, mutta voimassa oleva säännös kieltäisi niiden käytön.

Muutos voisi myös parantaa liikenneturvallisuutta tilanteissa, joissa maalis- tai marraskuussa keli edellyttäisi talvirenkaiden käyttöä, mutta joissa nykysäännösten mukaan voisi käyttää kesärenkaita. Toisaalta esimerkiksi syksylle ja alkutalvelle tyypillisellä märällä asfaltilla hyväkuntoinen kesärengas on pitokyvyltään talvirengasta parempi.

Rengasalan näkemys ja yhdistelmäehdotus

Rengasalan yksiselitteinen kanta on, että talvirenkaiden käyttövelvoitteen kytkeminen joulu-, tammi- ja helmikuussa kalenterin sijasta keliolosuhteisiin on omiaan vaarantamaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Hallituksen ehdotus on tältä osin tulkinnanvarainen ja se sisältää paljon riskitekijöitä.

Suurin osa autoilijoista toimisi varmasti vastuullisesti talvikelissä. Vaarana olisi kuitenkin, että kesärenkailla ajaminen talvikelissä lisääntyy ja vastuuton riskinotto kasvaa. Riskikuljettajat vaarantavat sekä omansa että muiden tiellä liikkuvien turvallisuuden.

Myös viranomaisvalvonta vaikeutuu: kuka päättää, onko teillä talvirenkaita vaativa keli, jos kuluttaja on lähtenyt aamulla kesärenkailla ja iltapäivällä töistä palatessa tiet ovat jäiset tai lumiset? Miten vakuutus korvaa aiheutuneet vahingot edellä mainitussa tilanteessa?

Hallitus perustelee esityksessään ehdotettua sääntelymallia vaihtuvilla sääolosuhteilla. Rengasalan näkemys puolestaan on, että juuri vaihtuvien sääolosuhteiden vuoksi talvirenkaiden käyttövelvoite tulee sitoa edellä mainittuna talviaikana kalenteriin nykysäännösten mukaisesti. Kiinteä kalenterin mukainen talvirenkaiden käyttövelvoite on selkeä ja yksiselitteinen, eikä sisällä tulkinnanvaraisuuksia talvikauden vaikeissa ja myös äkillisesti usein muuttuvissa haasteellisissa ajo-olosuhteissa eri puolella Suomea.

Rengasala ehdottaa, että talvikauden rengasvaatimukset olisivat ns. yhdistelmäehdotuksen mukaiset. Yhdistelmämallissa talvirenkaiden käyttövelvoite sidottaisiin sekä kalenteriin että keliin. Kalenteriin sidottu käyttövelvoite olisi joulu-, tammi- ja helmikuun aikana. Lisäksi talvirenkaita olisi käytettävä kelin niin vaatiessa loka–marraskuussa ja maalis–huhtikuussa. Nastarenkaiden käyttöä ehdotetaan sallittavaksi 1.10.- 30.4. sekä muulloinkin sään tai kelin sitä vaatiessa.

06.05.2020Renkaiden ympäristövaikutukset vähenevät merkittävästi
06.05.2020Kestävä kehitys on tärkeä teema myös rengasteollisuudessa
04.05.2020Tiestön korjausvelkaa pitää vähentää johdonmukaisesti - liikenneturvallisuus ja talouden elvytys kulkevat käsi kädessä
23.03.2020Nyt on aika vaihtaa kesärenkaat - kesäkuussa rengaslaki muuttuu
10.02.2020Hiihtolomareissun tarkistuslista
04.10.2019Rengaslaki muuttuu ensi vuonna
09.09.2019Renkaat kuntoon syysteille
13.06.2019Kuntotarkasta auto ennen kesälomareissua
27.05.2019Minkä ikäinen rengas on liian vanha?
03.04.2019Miten uusia autonrenkaita kehitetään?

Siirry arkistoon »