TAVARA-AUTON JA MAASTURIN TALVIRENKAAT

Tavara-auton talvirenkaiden pito varmistetaan erilaisin keinoin, joista nastat ovat vain yksi. Myös kuviopalojen liitosrakenteilla, kumiseoksella, reunaefekteillä, edistyksellisillä urilla ja lamellien muotoilulla on vaikutuksensa talviajon turvallisuuteen. Painavien tavara-autojen ja maastureiden rengasvalinnalla on merkitystä, sillä jos painavaan autoon valitaan vääränlainen rengas, teiden pinnat kuluvat turhaan. Oikealla rengasvalinnalla voidaan merkittävästi vähentää tienpinnan kulumista.