Milloin talvirenkaat?

Joulu-, tammi- ja helmikuun aikana on käytettävä talvirenkaita (nastarengas/nastaton), joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 mm. Talvirenkaiden turvasuositus lumisella ja jäisessä kelissä ajettaessa on vähintään 5 mm.

Nastarenkaita saa käyttää 1.11.- 31.3. tai toista pääsiäispäivää seuraavaan maanantaihin, myöhemmän ajankohdan ollessa määräävä. Muunakin aikana nastarenkaita saa käyttää, kun keli sitä edellyttää. Henkilöauton perävaunussa, jonka paino on yli 750 kg on käytettävä nastarenkaita, jos vetoautossa on sellaiset.

Autoon ei saa asentaa samanaikaisesti sekä vyö- että ristikudosrenkaita. Auton etupyörissä ei saa käyttää renkaita, joiden puutteellinen tasapaino voi haitata ohjausta.

Onko riittävää uusia vain kaksi rengasta?
Vetävillä pyörillä renkaat kuluvat nopeammin kuin vapaasti pyörivällä akselilla. Tämä on yleistä varsinkin etuvetoisissa autoissa. Noin äkkipäätään tuntuisi loogiselle ja taloudelliselle ratkaisulle uusia vain kuluneet renkaat. Turvallisuuden kannalta kuitenkin on parasta, että kaikki renkaat olisivat mahdollisimman tasaisesti kuluneita, jolloin saavutetaan tasapainoisimmat pito-ominaisuudet, erityisesti kaarteissa. Paras kilometritulos renkaille saavutetaankin siten, että niitä vaihdetaan akselilta toiselle, pyörimissuuntaa vaihtamatta noin 7 500 kilometrin välein.
Paremmat renkaat - eteen vai taakse
Jos toisella akselilla olleet renkaat ovat selkeästi toista kuluneemmat, tulisi paremmat renkaat asentaa taka-akselille sellaisissa autossa, joissa ei ole ajonvakauden hallintajärjestelmää (ESC). ESC-järjestelmällä varustetuissa autoissa järjestelmä toimii parhaiten silloin, kun renkaat ovat mahdollisimman tasaisesti kuluneet.

Vaihtaisinko itse?
Renkaidenvaihto olisi syytä jättää ammattilaiselle. Jos kuitenkin vaihdat renkaat itse, tutustu ensin auton ohjekirjan ohjeisiin. Puhdista huolellisesti vastinpinnat, kiristä mutterit tasaisesti ristikiristysperiaatteella eli ei vierekkäisiä peräkkäin. Noin parinsadan ajokilometrin jälkeen renkaat pitäisi jälkikiristää.

Kesä- ja talvipyörien vaihdon yhteydessä tarkista aina rengaspaineet ja tasapainotuta alle asennettavat pyörät asiantuntijaliikkeessä. Tarkasta alta irrotettavien pyörien jo tässä vaiheessa tulevaa kautta ajatellen. Pese pyörät miedolla pesuaineella - näin estät vanteiden ruostumista. Säilytettäessä renkaiden on ehdottomasti oltava puhtaat. Merkitse pyöriin niiden sijaintipaikka. Älä vaihda pyörimissuuntaa!

Jos asennat autoosi vain kaksi uusilla renkailla olevaa pyörää, asenna uudet taka-akselille huolimatta auton vetotavasta. Uusille nastoitetuille talvirenkaille suositellaan noin 500-1 000 kilometrin sisäänajo, jotta nastat asettuvat kunnolla renkaisiin.

Asentaessasi pölykapselia pidä venttiili vapaana sille varatussa aukossa.

Renkaiden vaihtaminen on ammattilaisen työtä

Runsas puolet autoilijoista vaihtaa renkaat itse, ja auto nostetaan vaihdettaessa yleensä auton omalla tunkilla. Niitä ei kuitenkaan ole suunniteltu jatkuvaan käyttöön, kuten ei auton omaa pulttiavaintakaan. Harvalla vaihtajalla on käytössään momenttiavainta, jolla renkaat saa tasaisesti kiristettyä, ja yhtä harva tietänee, paljonko mahdollinen oma rengaspainemittari näyttää väärin.

Renkaat vaihdetaan usein pysäköintipaikalla tai pihalla. Jos alusta on epätasainen tai pehmeä, tunkki saattaa kaatua kesken työn ja auto pudota esimerkiksi jalan päälle.

Monella on myös puutteita osaamisessa. Auton nostokohtia ei tiedetä, jolloin nostosta voi aiheutua vaurioitua alustaan. Vanne ja pyörännapa jäävät usein puhdistamatta ennen vaihtoa. Renkaiden pyörintäsuunta saatetaan asentaa väärin, eikä moni osaa "lukea rengasta" eikä näin ollen tulkita merkkejä vaikkapa suuntausvirheistä.  Vääränlaisia pultteja/muttereitakin saatetaan käyttää, ja soviterankaat saattavat unohtua asentaa tai poistaa.

Pultteja ei myöskään välttämättä osata kiristää oikein - ne voivat jäädä liian löysälle tai tulla kiristetyiksi väärässä järjestyksessä. Rengaspaineet voivat jäädä vääriksi. Renkaiden jälkikiristyskin saattaa unohtua, ja mikä ikävintä, oikeita asennusohjeita saatetaan vähätellä.

Vaatimukset renkaita ja renkaanvaihtoa kohtaan ovat kasvaneet. Autojen nostokohdat on tiedettävä entistä tarkemmin, ettei aiheuteta vahinkoja alustaan tai helmoihin. Erilaisten vannetyyppien määrä on lisääntynyt, ja joka vannetyyppi vaatii yleensä omanlaisensa pultit tai mutterit sekä soviterenkaat. Renkaiden epätasainen kuluminen on lisääntynyt autojen voimakkaiden pyöränsuuntausarvojen seurauksena. Nykyautojen herkkä alusta aiheuttaa usein myös tärinäherkkyyttä, mikäli pyörää ei ole asennettu kunnolla. Renkaiden painesuosituksetkin ovat nousseet.

Hutiloitu pyöränvaihto vaarantaa liikenteen
Hutiloiden tehty pyöränvaihto vaikuttaa monella tapaa liikenneturvallisuuteen. Jos rengaspaineet ovat väärät, auton ajokäytös ääritilanteissa muuttuu vaaralliseksi. Jos pyörä on kiristetty väärin tai jälkikiristys jäänyt tekemättä, pyörä voi irrota ajon aikana. Sama vaikutus on vääränlaisilla ja huonokuntoisilla pulteilla ja muttereilla sekä pyörännavan ja vanteen väliin jääneellä lialla. Kuluneemmat renkaat saatetaan asentaa taakse. Se voi johtaa sivuluisuun, mikä on vaarallisempaa kuin etutörmäys, sillä autot on yleensä suojattu paremmin etutörmäykseltä kuin sivuluisun aiheuttamalta.
Korvaako vakuutus?
  • Autoni vaurioituu renkaita vaihtaessa > korvataan vapaaehtoisesta kaskosta
  • Saan vammoja renkaiden vaihtotyössä > korvataan omasta vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta; sairaanhoidosta ja lääkkeistä saa Kela-korvauksen; kunnallinen/yksityinen sairaanhoito
  • Vastapuoli saa vaurioita tai vammoja liikenteessä (esimerkiksi irronneesta pyörästä) > korvataan aiheuttajan auton liikennevakuutuksesta
  • Oma auto vaurioituu liikenteessä (esimerkiksi pyörän irrottua) > korvataan vapaaehtoisesta kaskosta

Ammattiliike ottaa vastuun
Rengasvalmistajat ry:n mielestä renkaanvaihto on ammattitaitoa vaativa toimenpide. Hutiloiden tehty työ voi vaurioittaa autoa, aiheuttaa tekijälleen tapaturman tai johtaa jopa liikenneonnettomuuteen.

Rengasalan ammattiliike ottaa aina vastuun tekemästään työstä. Ammattilainen näkee renkaita vaihtaessaan muitakin yksityiskohtia auton kunnosta ja osaa opastaa korjauksessa.