PINNOITETULLA RENKAILLA SAMAT VAATIMUKSET KUIN UUSILLA

Pinnoittaminen on yksi tapa saada renkaat pysymään pidempään käyttökunnossa. Esimerkiksi kuorma-auton renkaita pinnoitetaan meillä lähes eniten maailmassa.

Pinnoitettaville renkaille on haettava EU:ssa tyyppihyväksyntä. Se koskee sekä pinnoitusprosessin että lopputuotteen laatua. Pinnoitetut renkaat testataan samojen vaatimusten mukaan kuin uudet renkaat.

Ajoneuvon rengas koostuu pelkistetysti rungosta ja kulutuspinnasta. Rengasrunko suunnitellaan vastaamaan tiettyä kuormitusta ja suorituskykyä sekä kestämään siihen kohdistuvia rasituksia. Renkaan kulutuspinta vaikuttaa keskeisesti pitoon ja välittää mekaanisia voimia ajoneuvon ja tienpinnan välillä.
 
Henkilöauton renkaat pinnoitetaan vain kerran

Kulutuspinnan loppuunkuluminen ei tee koko renkaasta käyttökelvotonta. Erityisesti raskaalla puolella laadukkaimmat rengasrungot säilyttävät ominaisuutensa pitkään ja ne voidaan pinnoittaa elinaikanaan useaan otteeseen. Henkilöauton renkaita pinnoitetaan vain kertaalleen.

Maassamme myydään vuosittain noin 2,5 miljoonaa henkilö- ja pakettiauton rengasta, joista 6-7 prosenttia on pinnoitettuja. Uusiorenkaat henkilö- ja pakettiautoihin hankitaan lähes poikkeuksetta runkoineen.
Pinnoitusten korkea taso Pohjoismaissa ei ole sattumaa. Täällä tunnetaan asiakkaiden tarpeet ja talviset erityisolot, joihin on opittu vastaamaan hyvällä palvelulla ja kilpailukykyisillä tuotteilla. Ammattitaito ja arvostus hankitaan koulutuksen ja kokemuk- sen kautta.
Renkaiden pinnoituksella vähennetään rengasjätettä ja säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja, sillä siihen tarvitaan oleellisesti vähemmän öljyä ja kumia kuin uuden renkaan valmistukseen. Pinnoitetutkin renkaat päätyvät elinkaarensa lopulla meluvallei- hin tai muihin hyödyllisiin käyttökohteisiin.
Kuorma-auton renkaan pinnoitus vaatii arviolta 70 litraa vähemmän öljyä kuin kokonaan uuden renkaan valmistus. Henkilöauton renkaan osalta öljyä kuluu pinnoituksessa vain kolmasosa uuden renkaan valmistukseen tarvittavasta määrästä. Kumimateriaalia säästetään kuorma-auton renkaan pinnoituksella yli 40 kiloa ja henkilöauton renkaan pinnoituksella 4-5 kiloa.
Renkaiden pinnoitukselle on selkeä tilaus myös tulevaisuudessa. Renkaalla saavutettavien kilometritulosten lisäksi kiinnitetään huomiota renkaan vierinvastukseen ja polttoainetalouteen. Rengaskuluissakin pyritään säästämään - toivottavasti ei kuitenkaan turvallisuuden kustannuksella.

Autonrengasliiton vuosittaisen kesärengastutkimuksen mukaan huonokuntoisten renkaiden osuus on vähentynyt, mutta liikenteessä on yhä arviolta 360 000 huonorenkaista henkilö- ja pakettiautoa.

Tuorein pinnoitustilasto

Pinnoitusmateriaalin valmistajan ja maahantuojien ilmoitusten perusteella laadittu pinnoitustilasto osoittaa, että henkilöautonrenkaiden pinnoitusmäärät ovat supistuneet vajaat 15 prosenttia vuonna 2009, 72 234 renkaasta 61 977 renkaaseen.

Kuorma-autonrenkaiden pinnoitusmäärät esivulkanoitua pinnoituskumia käytettäessä ovat vähentyneet 189 108 renkaasta 156 634 renkaaseen.

Henkilöauto

2007: 56 020
2008: 72 234
2009: 61 977
Pakettiauto (esivulk.)
2007: 1 629
2008: 1 034
2009: 893
Kuorma-auto (muotti)

2007: 4 667
2008: 2 800
2009: 1 820
Kuorma-auto (esivul.)

2007: 222 196
2008: 189 108
2009: 156 634