Renkaiden paineenvalvontajärjestelmistä TPMS

Renkaiden paineenvalvontajärjestelmät (TPMS, Tire Pressure Monitoring System) yleistyvät uusissa autoissa. Järjestelmät on kehitetty antamaan kuljettajalle ajonaikaista tietoa renkaiden ilmanpaineista tai niiden muutoksista. TPMS-järjestelmä vaatii erityistä huolellisuutta asennusvaiheessa.

Renkaiden paineenvalvontajärjestelmiä on olemassa kahta päätyyppiä:

Epäsuora TPMS-järjestelmä mittaa renkaiden pyörimisnopeuksien muutoksia ABS -antureiden avulla. Se kertoo ilmanpaineen muutoksesta sytyttämällä merkkivalon, mutta ei yksilöi mikä rengas on kyseessä. Järjestelmä pitää kalibroida renkaan vaihdon yhteydessä, vaihdettaessa rengaskokoa tai ilmanpaineiden muuttuessa.

Suora TPMS-järjestelmä mittaa rengaspaineita anturilla, joka on asennettu yksilöllisesti jokaiseen pyörään. Suora järjestelmä yksilöi jokaisen renkaan ja voi kertoa jokaisen renkaan ilmanpaineen erikseen. Uusi anturi on yleensä ohjelmoitava erikseen auton TPMS- järjestelmään, mutta on myös olemassa itseohjelmoituvia antureita. Suorat järjestelmät tulevat luultavasti yleistymään tulevaisuudessa.

Huomioitava käsiteltäessä pyöriä, joissa on suora TPMS -järjestelmä.

Eri vanteille on olemassa erilaisia antureita: nivelöity anturi, kiinteä anturi ja kumiventtiilianturi. Nivelöity-  ja kiinteä anturi sisältävät tiivisteen, prikan, mutterin, venttiilinneulan ja venttiilihatun.

- On erittäin tärkeää, että anturi asennetaan oikeassa kulmassa vanteeseen nähden ja että anturi tiivistyy oikein venttiilireikään (käytä oikeaa kiristysmomenttia).

- Asentaessa antureita talvivanteille on tarkistettava yhteensopivuus. Anturin kumitiivisteen ja kiristysmutterin on oltava yhteensopivia käytettävän vanteen kanssa.

- Ole varovainen asentaessa tai purettaessa rengasta, ettet vaurioita anturia. Älä käytä asennusrautaa anturin läheisyydessä.

- Anturin venttiilinneula, venttiilihattu, kumitiiviste, ja mutteri on vaihdettava aina kun rengasta vaihdetaan vanteella (samoin kuin normaali venttiili).

- Seuraa vanteen/anturin valmistajan käyttöohjeita; epäselvissä tapauksissa ota aina yhteys vanteen/anturin maahantuojaan.

- Venttiilin kautta suihkutettavien paikkausaineiden käyttö on ehdottomasti kielletty, nämä aineet voivat tuhota anturin ja anturi on tällöin uusittava.

- Vaikka auto olisi varustettu TPMS -järjestelmällä on erittäin tärkeää, että ilmanpaineet tarkastetaan säännöllisesti (vähintään kerran kuussa).  Pienikin ilmanpaineen vajaus voi vaikuttaa polttoaineen kulutukseen ja heikentää ajo-ominaisuuksia. Samalla kun renkaat tarkistetaan säännöllisesti, huomataan myös mahdolliset vauriot tai renkaiden kuluneisuus.

Lainsäädäntö:

- 1.11.2012 jälkeen tyyppihyväksytyt M1-luokan autot (henkilöauto)

- 1.11.2014 jälkeen uutena myytävät M1-luokan autot (henkilöauto)

on varustettava TPMS-järjestelmällä:  'Rengaspaineen seurantajärjestelmällä' tarkoitetaan ajoneuvoon asennettua järjestelmää, joka seuraa renkaiden painetta tai paineen muutosta ja lähettää vastaavat tiedot käyttäjälle ajoneuvon ollessa liikkeessä.

- Ajoneuvoluokka M1: Tähän kuuluvat kaikki kokonaispainoltaan alle 3500 kg:n ajoneuvot, joita käytetään matkustajien kuljettamiseen ja joissa on enintään kahdeksan istuinta kuljettajan istuimen lisäksi (henkilöautot  ja matkailuautot).

- Vaihdettaessa pyöriä autoon, joka on varustettu suoralla TPMS-järjestelmällä, esimerkiksi talvipyörien vaihdossa on uudet pyörät myös varustettava autoon sopivilla antureilla eikä tällaisesta autosta saa kytkeä TPMS-järjestelmää pois käytöstä. (Koskee 1.11.2012 jälkeen tyyppihyväksyttyjä M1-luokan autoja ja kaikkia 1.11.2014 jälkeen uusina myytäviä M1-luokan autoja.)

Lisätietoja: Jari Alopaeus, Tuotepäällikkö, Continental Rengas Oy, puh. 09 3299 0325