RENKAAT JA YMPÄRISTÖ

Renkaista noin 95 prosenttia päätyy hyötykäyttöön, pääasiallisesti tien- ja maanrakennuskohteisiin ja pinnoitukseen.

Suomessa käytännössä kaikki vanhat renkaat kerätään talteen. Renkaita poistuu käytöstä vuosittain runsaat 35 000 tonnia, joka vastaa painoltaan noin 2,8:a miljoonaa henkilöauton rengasta - renkaita poistuu käytöstä suurin piirtein saman verran kuin uusia renkaita ostetan vuodessa.

Rengasrungot pyritään ensisijaisesti käyttämään uudelleen pinnoittamalla tai hyödyntämään materiaalina. Toissijaisesti niitä hyödynnetään energiatuotannossa, joka käyttöalue on viime vuosina jäänyt vähäiseksi.
Kierrätys rahoitetaan renkaiden hankinnan yhteydessä perittävällä kierrätysmaksulla, joka Suomessa on eurooppalaisittain varsin kohtuullisella tasolla. Vanhat renkaansa kuluttaja voi palauttaa veloituksetta mihin tahansa renkaita myyvään liikkeeseen.

Käytettyjä ajoneuvorenkaita hyödynnetään pääasiassa maanrakennuksessa. Renkaat ovat erinomainen ma- teriaali esimerkiksi meluvalleissa, routa- eristeissä sekä suljettavien ja uusien kaatopaikkojen rakenteissa. Rengasrouheen käytöstä on hyviä kokemuksia ratsastuskentän kuivatus- ja joustorakenteena. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia käyttää sitä tien pinnoitteissa liikennemelun vähentämiseksi.

Vaikka taiteeksi

Renkaiden keräyksestä ja kierrätykseen toimittamisesta vastaa 1.1.2007 alkaen Kuusakoski Oy Suomen Rengaskierrätys Oy:n alihankkijana.

Renkaan myyjän on otettava vastaan käytöstä poistetut renkaat korvauksetta. Velvollisuus koskee myytävään määrään nähden kohtuulliseksi katsottava määrä ja myytäviä rengaslajeja vastaavia käytöstä poistettuja renkaita. Renkaan kuluttajan on luovutettava käytöstä poistettu rengas renkaan myyjälle tai renkaan tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan, ellei hän itse järjestä renkaiden hyödyntämistä.

Ajoneuvorenkaiden kierrätys rahoitetaan uusien renkaiden oston yhteydessä perittävällä kierrätysmaksulla. Kierrätysmaksu määräytyy rengastyypin mukaan. Lisätietoja rengaskierrätyksestä ja Suomen Rengaskierrätys Oy:n toiminnasta löytyy yhtiön kotisivuilta www.rengaskierratys.com. Ajoneuvojen renkaiden järjestelmällinen kierrätys aloitettiin maassamme kesäkuussa 1996. Renkaiden tuottajien velvollisuutena on huolehtia siitä, että vähintään 90 prosenttia käytöstä poistetuista renkaista hyödynnetään. Suomen Rengaskierrätys Oy:n järjestelmässä renkaiden hyödyntämisaste lähentelee 95 prosenttia.
Säästävällä ajotavalla on vielä rengasvalintaa  suurempi merkitys polttoaineen kulutukselle.

Rengastaidetta

Tämä hurjan näköinen veikko on taiteilija Villu Jaanisoon käytetyistä autonrenkaista Helsingin yliopiston Viikin kampukselle tekemä Kaikki on mahdollista -veistos. - Kuva: Jarmo Teinilä