MIKÄ RENGASVALMISTAJAT?

Teknisen Kaupan Liittoon kuuluvan Rengasvalmistajien jaoston jäsenliikkeitä ovat tunnetut kansainväliset rengasvalmistajat. Jaoston tavoite Rengasvalmistajat ry:nä on vaikuttaa liikenneturvallisuuden ja ympäristöasioiden kehittämiseen alan muiden järjestöjen, viranomaisten ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Jaoston myös kehittää alan julkisuuskuvaa, tiedottaa alaa koskevista asioista ja osallistuu rengasalan kansainväliseen yhteistoimintaan.

Rengasvalmistajille on tärkeää varmistaa,että autoilijoiden rengastietämys on ajan tasalla. Koska ryhmän jäsenet vastaavat ylivoimaisella markkinaosuudella myytävien uusien autojen ensiasennusrenkaista, ne tuntevat vastuuta siitä, että kuluttaja valitsee autoonsa sopivat renkaat ja käyttää niitä turvallisuuden ja ympäristön kannalta oikein. Renkaat voivat tunnetusti olla joko riski tai turvallisuustekijä, ja niillä on oma vaikutuksensa autoilun hiilidioksidipäästöihin.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi Rengasvalmistajat ovat 2000-luvun alussa tehneet aloitteen koko rengasalan yhteisestä Rengasfoorumista. Tämä vuosittain toteutettu toimialan ja liikennemedian yhteinen vuorovaikutustapahtuma on osaltaan merkittävästi aktivoinut mediaa autonrenkaiden suhteen. Lisäksi kansainväliset rengasvalmistajat ovat säännöllisesti julkaisseet alan erikoisliikkeiden käyttöön Rengasmyyjän käsikirjaa. Halutussa käsikirjassa autonrenkaiden myyntiin ja asentamiseen liittyvät tiedot helposti saatavilla olevassa muodossa.

Rengasvalmistajat ovat vuosikausia tukeneet Rengasratsia-kampanjaa. Sen on tarkoitus vuosittain alkusyksystä havahduttaa tiellä liikkujat kiinnittämään huomionsa renkaisiin - ennen muuta riittäviin kulutuspintoihin. Rengasvalmistajat ovat myös rahoittaneet viranomaisten huumekoiratoimintaa. Kaiken kaikkiaan autoilu ja kuluttajat ovat hyötyneet näin ylläpidetystä autonrengasalan yleishyödyllisestä toiminnasta.

Jaoston puheenjohtaja on Commercial Sales Manager Mika Nurmi Goodyearilta ja asiamies Hannu Kyyhkynen Teknisen Kaupan Liitosta, puh. 050 599 4942, sähköposti: hannu.kyyhkynen(at)tekninen.fi

Continental Rengas Oy www.continental.fi

Michelin Nordic Ab www.michelin.fi

Goodyear Dunlop Tires Finland Oy www.goodyear.fi

Bridgestone Finland Oy www.bridgestone.fi

Teknisen Kaupan Liitto www.tekninen.fi