RASKAS LASTI - KUNNON RENKAAT

Raskaan ajoneuvon renkaiden päällä lepää painava lasti. Olipa kyse kuorma-autosta tai linja-autosta, ammattiautoilijan vastuu on valtava - myös rengasvalinnoissa.

Raskaan kaluston renkaiden turvallisuuteen vaikuttavat muun muassa oikea urasyvyys, ilmanpaine ja lastin paino. Rengaspaine vaikuttaa kilometritulokseen ja ajomukavuuteen, renkaan piton sekä jarrutuskykyyn. Liian alhainen rengaspaine taivuttaa renkaan runkoa, jolloin rengas kuumenee ja vierintävastus lisääntyy. Näin ollen rengas kuluu nopeammin ja voi pahimmassa tapauksessa jopa rikkoontua.

Liian korkea rengaspaine voi myös heikentää kilometritulosta ja renkaan pitoa. Etuakselille asennetut renkaat voivat tässä tapauksessa kulua nopeammin ja epätasaisemmin. Raskaan ajoneuvon renkaita valitessa on ensiarvoisen tärkeätä kääntyä asiantuntevan rengasmyyjän puoleen, jolla on kokemusta erilaisten renkaiden ominaisuuksista sekä raskaista ajoneuvoista.

Kuorma- ja linja-auton talvirengaslainsäädäntö Suomessa ja maailmalla

Suomi:

Suomessa ei ole erityistä lainsäädäntöä raskaille ajoneuvoille. Renkaiden minimiurasyvyys on 1,6 mm. Nastarenkailla saa ajaa marraskuun 1.päivästä maaliskuun 31.päivään tai toisen pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin. Kuorma-auton renkaiden nastan tulee olla tyyppihyväksytty, ja se saa painaa  enintään kolme grammaa.
Ruotsi:

Ruotsissa koostettiin keväällä 2009 ehdotuksia uudeksi raskaiden ajoneuvojen talvirengaslainsäädännöksi. Lakiehdotuksen eri osat koskevat sekä ruotsalaisia että ulkomailla rekisteröityjä raskaita ajoneuvoja sekä henkilöautoja (II luokka), joiden kokonaispaino on yli 3,5 tonnia. Ehdotuksessa esitetään seuraavaa: Talvirengaspakko on raskaiden ajoneuvojen vetoakselilla, auton ollessa etuvetoinen, talvirenkaat ajoneuvon toisella akselilla edestä pain laskien. Talvirenkaan määritelmäksi on ehdotettu samaa kuin henkilöauton renkaissa: "erityisesti talvikäyttöön tarkoitettu rengas, jossa on M+S-merkintä…". Talvirengaspakko on voimassa 1. joulukuuta ja 31. maaliskuuta välisenä aikana. Raskaiden ajoneuvojen renkaiden urasyvyys on vähintään viisi mm. Vaatimus ei koske perävaunuja.
 
Tällä hetkellä Ruotsissa on voimassa seuraavanlaiset määräykset:
Nastoitettuja kuorma-auton renkaita saa käyttää 1. lokakuuta ja 15. huhtikuuta välisenä aikana. Samalle akselille ei voi asentaa sekä nastoitettuja että nastattomia renkaita. Pariasennuksessa yksi renkaista saa olla nastaton. Nastarenkaat tulee sijoittaa symmetrisesti ajoneuvon pituusakseliin nähden. Kuorma- ja linja-auton renkaiden nasta saa painaa enintään kolme grammaa ja sen tulee olla tyyppihyväksytty.
 
Norja:

Norjan lainsäädännössä kuljettaja on aina vastuussa riittävän turvallisesta renkaiden pitokyvystä keliolosuhteisiin nähden. Laki velvoittaa sekä norjalaisia että ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja noudattamaan turvallisen ajamisen periaatteita. Talvikaudella velvoite toteutuu talvirenkaiden (nastoilla tai ilman), ketjun tai muun vastaavan varustuksen avulla. Talvirenkaissa on erityismerkintä M+S ja ne on tarkoitettu talvikäyttöön, jolloin renkaiden urasyvyyden tulee olla vähintään kolme mm. Nastoja saa käyttää ainoastaan talvirenkaissa.
Kuorma- tai linja-auton renkaan nasta saa painaa enintään kolme grammaa, ja sen tulee olla tyyppihyväksytty. Talvikausi alkaa Norjassa 1. marraskuuta ja päättyy toisen pääsiäispäivän jälkeisenä maanantaina. Nordlandin, Tromsin ja Finnmarkin maakunnissa talvikausi alkaa 16. lokakuuta ja päättyy 30. huhtikuuta. Tuolloin rengasketjut on kuljetettava aina mukana. Talviketjuja tulee olla vähintään kolme, viisi tai seitsemän kappaletta ajoneuvon koosta riippumatta. Yksi ketjuista on tarkoitettu etupyöriin. Ketjun valmistusmateriaalin tulee olla metallia/terästä ja sen on oltava asennettuna ollessaan jatkuvassa kosketuksessa maanpintaan. Talvisiin ajo-olosuhteisiin lähdettäessä ketjut asennetaan paikoilleen jo ennen lähtöä.
 
Tanska:

Tanskassa ei ole erityistä talvirengaslainsäädäntöä raskaille ajoneuvoille. Renkaiden minimiurasyvyys on 1,6 mm. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun 1. päivästä huhtikuun 15.päivään.
 
Saksa:

Saksan lainsäädännön mukaan "jokaisen ajoneuvon varustuksen tulee olla tieolosuhteisiin soveltuva." Talvirenkaita tulee käyttää talviolosuhteissa, vaikka sitä ei laissa erikseen mainita. Auton kuljettaja on vastuussa auton varustuksesta. Saksassa ei ole määritelty erityistä talvikautta eikä nastarenkaiden käyttö ole sallittua missään olosuhteissa.
 
Itävalta:

Itävallassa raskaita ajoneuvoja koskee määräys, jonka mukaan M+S-renkaat tulee olla asennettuna vähintään vetoakselille 1. marraskuuta ja 15. huhtikuuta välisenä aikana. Minimiurasyvyys on viisi mm.
 
Huom!

Muissa Euroopan maissa - muutamaa poikkeusta lukuunottamatta - ei ole erityistä talvirengaslainsäädäntöä. Tarkat tiedot eri rengaslainsäädännöistä löytyvät kunkin maan rengas- ja ajoneuvolakiasetuksista.